Пандемията сгъстява облаците над бутилираната вода

Секторът все повече е смятан за новия тютюн, тъй като безпокойството на инвеститорите заради пластмасата и изчерпването на ресурсите расте